KAPCSOLAT
Expresso Cafe Kft.
Nezvál Gergely
Tel: +36 30 954 7557
E-mail:
Facebook:
La Marzocco Hungary

leva s

Kihoztuk a maximumot a

karos gépből.

Elérhető konfiguráció

:

Főzőfejek száma: 2 | 3

A Leva újragondolja a hagyományos, erőkarral működtetett kávégépet. A karos főzőfejek a felkeltik minden kávéraongó figyelmét. Különleges dizájn és úttörő technológia keveredik ebben a mechanikus, megbízható és ergonómikus kávégépben. Kialakításának köszönhetően közel felére csökken a kar lehúzásához szükséges erőkifetés a tradícionális rugós-karos gépekhez képest, a kuplung-rendszer pedig biztonságos használatot biztosít, és megakadályozza a kar hirtelen visszacsapódását. A Levával az extrakció teljes mértébne személyreszabható, lehetséges mind az előáztatás, mind a pumpa által kifejthető maximális nyomás állítása. Az elkészített kávé nyomásprofilját elmenhetük, így azt akarhányszor megismételhetjük. Több mint 2500 órás tartóssági tesztjével a Leva magasra emeli a lécet a professzonális kávégépek között.
Specifikáció
2 kar
3 kar
Magasság (cm)
77,5
77,5
Szélesség (cm)
80
102
Mélység (cm)
64,5
64,5
Súly (kg)
99
129
Feszültség
200V
– 1 fázis
200V
– 1 fázis
220V
– 1 vagy 3 fázis
220V
– 1 vagy 3 fázis
380V
– 3 fázis
380V
– 3 fázis
Teljesítmény
(min)
4700
5200
Teljesítmény
(max)
5480
6780
Fejkazán kapacitás
(liter)
3,4
5
Gőzkazán kapacitás
(liter)
8,2
11,8
Dupla kazános kivitel Pumpanymás-mérő óra Telített fejkazánok Szigetelt kazánok Eco mód Grafikus kijelző Csésze-melegentartó Teavíz-segéd Duál PID (kávé és gőz) Pro Touch Gőzkarok USB Firmware frissítés

Elérhető konfiguráció

:

EE

Fejkazánok száma

:

1

A Linea Cl assic ala pj án formaterv ezve , a Li nea Mini dupl a kaz ánna l és integrált fe jegy ggel van felszere lve, aminek köszönhe tően rendkívüli hőstabili t ást érünk e l, kis e nergiafelhasználás mellett . A L inea Mini-ben felhasznált anyago k megegyeznek a z ip ari gépekével, így biztos í tva a a Linea Classic-nál megszokott stra p abíró felépí tést. A PID- szenzorral, é s hőm érséklet -vez érlő tekerőv el ellátott Lin ea Minive l mind en rendelkez ésünkre áll a töké letes o tthoni espresso elkészí téséhez.

T

erm

é

kspec

ifik

á

c

i

ó

1 ka

r

Maasság (c m)
37,7
Szél es ség (cm)
35,7
Mél ység (cm)
45,3
Súly (kg)
30
F e s zültsé g
22 0-240V 1 fázis 115V 1 fázis
Telje sítmény (mi n)
1620
T el jesí tmé n y (max)
1820 Fejkazá n kapacitá s (lite r) 0,17 Gőzkazá n kapacitás (l iter) 3

Dupla

kaz

án

Integrált

főzőfej

Je

lzőfények

Te

avíz

-csap

Szigetelt

kazánok

Be

é

p

í

tet

t

sz

ivatty

ú

PID

sze

nzor

V

í

ztart

á

ly Ba

rista f

é

nye

k

színben

e

l

é

r

het

ő